هدف از راه‌اندازی جشنواره ایده پردازی هوایی و هوانوردی، ایجاد پیوند بین صاحبان ایده، دانشگاه ها، صاحبان سرمایه و فعالین صنعت و ایجاد زیرساخت جهت تجاری‌سازی ایده های کاربردی درصنعت هوانوردی است.

طرح برگزاری "نخستین جشنواره ایده پردازی هوایی و هوانوردی" به منظور پرورش ایده های نو و خلاقیت‌ در حوزه هوایی و هوانوردی، حرکت به سمت کاربردی‌سازی ایده های خلاقانه و تجاری‌سازی و ایجاد ارتباط پویا بین نیازهای روز کشور و فعالیت‌های نخبگان در دانشگاه، به همت "ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی" با همکاری "اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران" تدوین شده است.