جامعه علمی جهانی ، امروزه در جایگاهی قرار دارد که روند رو به رشدی را در استقبال از ایده های جدید تجربه می کند و ایجاد بستری مناسب جهت ارائه ایده ها را از وظایف و اهداف خود می داند. همت بلند دانشگاهیان و پژوهشگران ایران زمین در این عرصه ، بالاترین دست یابی و خود کفایی در صنایع مختلف را برای این مرز و بوم به ارمغان آورده است. با توجه به وسعت و همه گیر بودن موضوع و همچنین اهمیت یافتن بحث های مهندسی در حوزه هوایی و هوانوردی در سال های گذشته ، تلاشی مضاعف نیاز بود تا عرصه ای جهانی در کشور گشوده شود تا از تجربیات دانشگاهیان و پژوهشگران در این زمینه بهره مند گردیم. در نهایت با بررسی فراوان و مشورت با اهل فن اقدام به برگزاری این جشنواره نمودیم و امیدواریم با جلب همکاری سازمان ها ، نهاد ها ، انجمن ها وهمچنین بخش خصوصی که مخصوصا پرچم دار نوآوری ها در کشورند، با موفقیت به این امر نائل آییم. 
اولین جشنواره ایده  پردازی در صنعت هوایی و هوانوردی فرصت خوبی فراهم خواهد ساخت تا اساتید دانشگاهی ، محققان ، پژوهشگران ، کارشناسان ، دانشجویان و مهندسان در یک اجتماع علمی صمیمی بتواند ایده ها و تجارب، نتایج تحقیقات خود را ارائه و با جامعه علمی کشور به اشتراک بگذارند. بحث تبادل دانش فنی به روز و انتقال تجربیات اساتید این حوزه و ارائه راهکارها و کاربردی نمودن نتایج این ایده ها در زمینه هوایی و هوانوردی اولویت اول این رویداد مهم علمی کشوراست.

 اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران مفتخر است با همکاری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی ریاست جمهوری و اساتید به نام کشوری و انجمن های علمی دانشجویی کارآفرینی و هوا فضای دانشگاه تهران، این رویداد ارزشمند را برگزار نماید.
لذا از کلیه اساتید، صاحب نظران ، پژوهشگران و دانشجویان مرتبط دعوت به عمل می آورد که با ارائه ایده های خود موجب غنای هر چه بیشتر این جشنواره گردند.

دبیرخانه همایش آمادگی هر نوع همکاری از جانب نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین اساتید دانشگاه ها و متخصصین محترم را دارا می باشد.
امیدوارم به حول و قوه الهی بتوانیم با مشارکت شما خوبان گام کوچکی در جهت اعلای علمی کشور در صنعت هوایی و هوانوردی برداریم.

 

مهدی تاج پور

دبیر  جشنواره ایده پردازی هوایی و هوانوردی