1- چطور باید ایده هایمان را بنویسیم و آپلود کنیم؟
2- برای استفاده راحتر از سایت باید چه کاری انجام بدهیم؟

1- چطور باید ایده هایمان را بنویسیم و آپلود کنیم؟ up

ابتدا باید به صورت خلاصه تفصیلی طوری که داوران ایجاب شوند که ایده شما آیا خوب هست؟ آیا قابلیت تجاری سازی دارد؟ در قسمت مورد نظر آپلود نمایید.

2- برای استفاده راحتر از سایت باید چه کاری انجام بدهیم؟ up

با سلام

 

برای استفاده بهتر از سایت و روند ثبت نام بهتر از راهنمای سامانه استفاده نمایید. بر روی این کلیک کنید و توضیحات را مطالعه نمایید.