برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 تدوین طرح کسب و کار
1396-06-28 14:00-18:00
تهران - خیابان 16 آذر - کلینیک 16 آذر - باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 70
800,000 ریال
0 مهران کرمی
2 خلاقیت و نوآوری
1396-07-19 14:00-17:00
تهران- خیابان 16آذر- کلینیک 16 آذر- باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 70
800,000 ریال
1 عرفان مرادیان
3 ایده پردازی هوایی و هوانوردی
1396-08-03 14:00-17:00
تهران- خیابان 16آذر- کلینیک 16 آذر- باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 70
800,000 ریال
4 دکتر پورفرزانه