دانش HSE و فواید آن در هوانوردی غیر نظامی
1396-04-26
دانش HSE و فواید آن در هوانوردی غیر نظامی

 HSE چیست؟

مجموعه‌ای متشکل از اجزاء بهم پیوسته در راستای تحقق اهداف معین سلامت ، ایمنی و زیست محیطی در یک سازمان در چارچوب برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل اجزاء آن. از مزایای HSE انعطاف پذیری آن است. یعنی می توان بسته به نوع سازمان و زیر گروه های یک سازمان آن را اولویت بندی کرد.

بر همین اساس در سازمان های هوانوردی به علت اهمیت و تقدم ایمنی بر سایر موارد می توانیم آن را HSE(Safety,Health, Environment) بنامیم.

هدف ارائه روشی هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه‌های ایمنی ، سلامت و محیط زیست بطور دقیق و بطور مؤثر حذف و یا کنترل می‌گردند .

شاید در نگاه اول وجود دستورالعمل های بین المللی موجود،  تامین کننده این مهم باشد.اما باید توجه نمود که آنچه در انکس ها و منوال های آمده است با اجرای نطام SHE در سازمان پیوستگی لازم را پیدا می کند.

همانطور که مستحضرید نسخه دوم و سوم SMM و در آینده نزدیک ویرایش چهارم آن به خوبی نیاز و توجه به نظام SHE را نمایان نموده است. همچنین می توان با گذری بر SMM در فصول SSP و SMS نیز مزایای نظام OSHE را نیز دریافت.

با توجه به اهمیت نظام SHE(HSE) در ارتقا همه جانیه ایمنی ، سلامت و محیط زیست در هوانوردی اغلب سازمانهای هواپیمایی کشوری آن را پیاده سازی و برای آن دستورالعمل های تدوین نموده اند. سازمان هواپیمایی کشوری بریتانیا در غالب دستورالعمل های عمومی انگلستان و ایرلند شمالی پیاده سازی آن را برای قسمتهایی از سازمانهای هوانوردی  که پرسنل غیرپروازی دارند به انجام رسانده است.


اما اهمیت این مهم باعث شده است که برای بخشهای مرتبط با پرسنل پروازی نیز آن را طی دستورالعمل هایی اجباری نماید. از جمله می توان جهت پرسنل کاکپیت و کابین به دستورالعمل CAP757 سازمان هواپیمایی کشوری انگلستان اشاره کرد.


همچنین در سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای هواپیمایی سایر کشورها از جمله نیوزیلند ، استرالیا و .... پیاده سازی نظام SHE(HSE) اجرایی شده است.

مزایای استقرار نظام مدیریت HSE در سازمان هوانوردی چیست ؟!

۱ـ شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب‌رسان ، سانحه ساز و حادثه آفرین (Hazards)
۲ـ ایجادبستر مناسب برای بهبود بهره‌وری و تعالی سازمان هوانوردی
۳ـ تعیین مسئولیت‌های عوامل درگیر سازمان در ساختاری مشخص
۴ـ ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها و کاهش مؤثر آنها  (Risks & Risk Assessment)
۵ـ کاهش زیان‌های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث و سوانح ؛ ایجاد زمینه‌های مناسب برای استفاده از توان فکری و مشارکت کارکنان زمینی و پروازی در ارتقا ایمنی امکان خودارزیابی سازمان برای تطبیق با الزامات SHE پوشش سیستم استاندارهای ISO شناسایی فعالیت‌های بحرانی (Critical Activities)
 
امید است تا با نگرشی پیشرو از امروز بسوی پیاده سازی نظام SHE یا HSE درسازمانهای هواپیمایی غیر نظامی کشور حرکت نماییم.