به اطلاع علاقه مندان می رساند :

1- ثبت نام در هرکدام از بخش های "کارگاه آموزشی" و "درج ایده"  جداگانه می باشد . 

2- شما می توانید از طریق منو مربوطه در بالای صفحه ، اقدام به ثبت نام در هربخش نمایید.

3- برای شرکت کنندگانی که از قسمت "اعضای انجمن علمی دانشجویی" قصد ثبت نام دارند ، حتما می بایستی از "معاونت دانشجویی و فرهنگی" دانشکده یا دانشگاهشان ، "نامه ای" همراه با "مهر و امضا" تهیه و در قسمت مربوطه آپلود نمایند.


فایل راهنمای ثبت نام در جشنواره ، کارگاه و ایده را از طریق لینک زیر دریافت نمایید:


راهنمای ثبت نام