برای شرکت در جشنواره می بایستی حتما در سامانه ثبت نام انجام دهید. شرکت در روز جشنواره در تاریخ 30 آبان ماه، رایگان می باشد.

 

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
1,000,000 ریال
این هزینه برای ثبت ایده می باشد. ( جهت تکمیل ثبت نام در سایت جشنواره ارائه تصویر رسید پرداخت وجه از طریق ایونت سنتر الزامی است.)
2
600,000 ریال
این هزینه برای ثبت ایده می باشد. ( جهت تکمیل ثبت نام در سایت جشنواره ارائه تصویر رسید پرداخت وجه از طریق ایونت سنتر الزامی است.)
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.